Ervaring

Sara Verplancke werkt deeltijds als psychotherapeute in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (www.vagga.be)  en heeft een privé-praktijk. Ze biedt zowel individuele, gezins- als relatietherapie aan. Ze is opgeleid in de contextuele therapie en werd erkend door De Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie (www.bvrgs.be).

Sara studeerde in ’95 af aan de Sociale Hogeschool te Antwerpen. Ze schoolde zich bij bij Leren Over Leven en de Interactieacademie en begon in 2001 te werken als psychotherapeute na jaren te hebben gewerkt in De Bijzondere Jeugzorg.

Naast individuele therapie specialiseerde zij zich in relatie- en gezinstherapie. Ze volgde de voortgezette opleiding gezinstherapie bij Context van het UZ Leuven.

Workshops met Sara

Sara geeft opleidingen voor professionals.

Workshop Relationeel herstel

Het VAGGA gezinsteam bestaat het in zijn huidige vorm sinds oktober 2011. Wij werken met zes gezinstherapeuten waarvan er vier kindertherapeut zijn en twee volwassentherapeut. Het gezinsteam is onderdeel van de jeugdafdeling van het CGG Vagga waar er nog drie leeftijdsteams en een regulier jeugdteam in Zoersel werkzaam zijn.

Ons aanbod is voor gezinnen waarin zowel de ouders als één van de kinderen psychische klachten hebben. De klachten hangen op zo een manier samen dat het werken met het gezin en een gezinsbehandelplan nodig zijn om een positieve evolutie te kunnen verwachten. We vertrekken vanuit het aangemelde kind en proberen een gezamenlijk behandelplan op te stellen. Hierbij zijn individuele trajecten voor ouders of kinderen mogelijk zijn maar de focus blijft op de relationele doelen zoals geformuleerd in het gezinsbehandelplan. Bij de start van elke begeleiding is er een intakegesprek met twee therapeuten van waaruit er individuele stukken voor ouders of kinderen kunnen worden opgepakt. Specifieke doelgroepen zijn kinderen van ouders met psychiatrische problematiek (KOPP) en kinderen die getuige zijn van intrafamiliaal geweld.

Wat we in de workshop willen uitwerken is de methodiek die we hanteren om tot een gezinsbehandeplan te komen, het groepstherapeutisch aanbod rond KOPP en intrafamiliaal geweld, gezinsdiagnostiek en de mogelijkheden en valkuilen bij de wisseling van setting (bv. van individueel naar gezinsgesprek).

Rustgevende omgeving

U wordt ontvangen in een rustgevende omgeving. U voelt zich dadelijk op uw gemak. De gesprekskamer straalt de sfeer uit van een gezellige woonkamer. U voelt zich dadelijk thuis.

Vriendelijke sfeer