Een luisterend oor

Ons leven speelt zich af op verschillende domeinen en we vertolken verschillende rollen:

  • we zijn partner, vriend, kind, ouder van,
  • we leven in een gezin,
  • gaan werken of gaan naar school...

Soms kunt u het gevoel hebben dat één of meer situaties in het leven niet verlopen zoals u zou willen. 

Heeft u het gevoel vast te zitten? Voelt u zich hierbij verdrietig, boos, ontgoocheld of ongelukkig? Dan kan een gesprek helpen.

Als een gesprek met familie of vrienden onvoldoende, of niet gepast is, dan kan een gesprek met een psychotherapeut zinvol zijn.

Op een respectvolle manier en door middel van gesprek bouw ik met u een relatie op waarin u zich veilig genoeg voelt om over moeilijke thema’s te spreken. Door de cliënt-therapeutrelatie en steunende gesprekken worden de emotionele en relationele ontwikkeling gestimuleerd.

Denkt u dat psychotherapie een oplossing zou kunnen zijn voor uw problemen, neem dan vrijblijvend contact op.

Na een eerste contact per mail of telefonisch, maak ik een eerste afspraak met u. Dit is een verkennend gesprek, waarin ik kort uitleg hoe ik werk en waarin we samen stilstaan bij de hulpvragen die u heeft. We bespreken hoe therapeutische gesprekken uw problemen zouden kunnen helpen oplossen. Op het einde van het gesprek beslissen we in onderling overleg of therapie zal worden opgestart.

Uw vertrouwelijkheden zijn bij mij veilig. Als erkende therapeute ben ik gebonden aan beroepsgeheim.

Contextuele therapie

Sara geeft therapie in de media

Rustgevende omgeving

U wordt ontvangen in een rustgevende omgeving. U voelt zich dadelijk op uw gemak. De gesprekskamer straalt de sfeer uit van een gezellige woonkamer. U voelt zich dadelijk thuis.

Vriendelijke sfeer